Clients from hell!!


Els clients us tracten malament?? Teniu l'autoestima per terra i cada vegada que sona el telèfon us envaeix una terrible ansietat?? No tinc la solució al problema però sí un lloc on us podreu desfogar i compartir les experiències amb altres "damnificats". Es diu Clients from Hell (clients de l'infern) i us proporcionarà hores de diversió...i descobrireu que no esteu sols...

No hay comentarios:

Publicar un comentario