Posters (des)motivacionals


Si sou dels que com a mi, us agrada fins i tot col·leccionar-los (els desmotivacionals eh!), ara també en podreu crear de forma senzilla mitjançant aquesta aplicació.
Sempre és bo reflexionar arribar a certes conclusions...
Ah, i si teniu ganes de veure'n de ja fets per inspirar-vos o "instruïr-vos" cliqueu aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario